Arad

ENG / RO
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
preview
up
Services:
Intelligent parking and delivery areas
CO2 emission estimation and monitoring
Priority and speed advice
Eco-drive support
At a Glance:
 • (EN) 20 Android tablets
 • (EN) 20 drivers
 • (EN) 20 vehicles
 • (RO) 20 de șoferi
 • (RO) 20 de tablete Android
 • (RO) 20 de vehicule
Servicii care vor fi urmărite:
 • Soluții de parcare inteligentă și puncte de livrare;
 • Estimarea și monitorizarea emisiilor de CO2;
 • Asistență pentru acordarea de prioritate și reducerea vitezei;
 • Suport pentru modul de conducere ecologică “Eco-drive”
Pe scurt:
 • (EN) 20 Android tablets
 • (EN) 20 drivers
 • (EN) 20 vehicles
 • (RO) 20 de șoferi
 • (RO) 20 de tablete Android
 • (RO) 20 de vehicule
Site Description

Arad is the most important trans-European road and rail transport junction point in Western Romania, included in the 4th Pan-European Transport Corridor. The city includes an extensive light rail network, the second in terms of dimension after Bucharest.

With the largest and the most modern cargo terminal in Western Romania, Arad International Airport is located only 4 kilometres away from the city centre and is directly connected to Arad western bypass road, part of the A1 motorway. Overall, 9.27% of the  population is employed in transport and telecommunication operations.

The CO-GISTICS pilot site focuses on truck fleet operations across Europe. CO-GISTICS services for intelligent truck parking, CO2 emission estimation and monitoring, priority and speed advice and eco-drive support are going to be delivered on-board to a fleet of heavy transport trucks.

The pilot site leader, Teamnet, is providing the necessary on-board units, runtime environment and integration software components, so that CO-GISTICS services can be efficiently implemented in pan-European road transport operations. WestEuroTrans is the second regional partner, providing and operating the fleet and being directly involved in detailed requirements analysis and valitation of the implementation.

Partners:

CO-GISTICS Romanian Partners

Teamnet (pilot site leader)
WestEuro Trans

CENTRUL PILOT ARAD
Orașul Arad este cel mai important nod de transport rutier și feroviar din vestul României, inclus în al patrulea Coridor de transport pan-european. Orașul include o rețea extinsă de tramvai, a doua ca dimensiune după București.

Cu cel mai mare și mai modern terminal de transport mărfuri din România de vest, Aeroportul Internațional Arad este situat la doar 4 kilometri distanță de centrul orașului, fiind conectat direct la șoseaua de centură de vest a Aradului, ce face parte din autostrada A1. În total, angajații din transporturi și telecomunicații din Arad reprezinta un procent de 9,27% din întreaga populație a orașului.

Centrul pilot CO-GISTICS va dezvolta operațiuni cu flote de camioane care circulă în întreaga Europă. Serviciile CO-GISTICS se referă la parcarea inteligentă a camioanelor, estimarea și monitorizarea emisiilor de CO2, asistență pentru acordarea de prioritate și conducere ecologică ”eco-drive” și vor fi livrate la bordul unei flote de camioane de transport greu.

Teamnet, ca lider al centrului pilot, va pune la dispoziție unitățile de bord necesare, mediul de funcționare și componentele programului informatic integrat, astfel încât serviciile CO-GISTICS să poată fi implementate în mod eficient în cadrul operațiunilor de transport ruiter. WestEuroTrans este cel de-al doilea partener regional, livrând și operând flota și fiind direct implicat în analiza detaliată a cerințelor și validarea implementării.
Local Partners:
Teamnet (pilot site leader)
WestEuro Trans